Ko poseje vrline požnjaće čast.

Leonardo Da Vinči

Jedina vrlina kojom se čovek ne može pohvaliti jeste skromnost. Kad bi se njome pohvalio, više ne bi bio skroman.

Volter

Vrlina je u harmoniji.

Pitagora

Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru.

Nikolaj Velimirović

Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline.

Platon

Bilo šta što je korisno čovečanstvu, to je i plemenito.

Fjodor Dostojevski

Velikodušno srce može se zavoljeti iz samilosti.

Fjodor Dostojevski

Poroci su ponekad samo vrline sa kojima se pretjeralo.

Čarls Dikens

Hrabrost je prva od ljudskih kvaliteta, jer to je kvalitet koji garantuje druge

Aristotel

Dovoljno ima onaj koji je zadovoljan sa onim što ima.

Portugalske poslovice
Copyright 2018-2019 Citoteka