Tišina koja je nastala nikako mi se nije dopadala. Dovoljno sam odrastao da znam da se najgore vesti, najlakše saopštavaju ćutanjem.

Đorđe Balašević

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik.

Đorđe Balašević

Blagosloveni bili oni koji nemaju šta reći pa ćute.

Oskar Vajld

Ima tišina kojih se sećam više nego najlepših reči.

Đorđe Balašević

Kad predugo traje, i tišina nekako zazvuči.

Copyright 2018-2019 Citoteka