Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.

Halil Džubran

Nigdje ne postoji jednostavan put do slobode, i mnogi od nas će morati proći više puta kroz dolinu smrti kako bi dosegli vrh naših želja.

Nelson Mendela

Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće.

Nelson Mendela

Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda.

Nelson Mendela

Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna.

Bertrand Rasel

Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života.

Bob Marli

Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.

Kineske poslovice

Nisam ja oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Ljudi sami sebe oslobađaju.

Če Gevara

Sloboda je često fraza, a tiranija uvijek istina.

Branislav Nušić

Sloboda nije ništa drugo nego šansa da budeš bolji.

Alber Kami
Copyright 2018-2019 Citoteka