Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.

Mahatma Gandi

Svi na startu imaju jednake šanse. Na cilju su uvideli da su ih različito koristili.

Simo Popović

Ne ljutim se što moj sin gubi, već što nastavlja igrati.

Engleske poslovice

Šta vekovima nije uspelo, nužda obavi za jedan dan.

Nemačka poslovica

Ko jadikuje pod samom gorom, nikada neće ugledati njen vrh.

Zoran Đinđić

Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.

Gete

Nisu bitni neuspesi, već da li ih prevazilazite.

Nik Vuičić

Neuspeh može biti prilika za novi početak, ovaj put puno pametniji.

Henri Ford

Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli.

Copyright 2018-2019 Citoteka