Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.

Ivan Cankar

Nada je jedino dobro zajedničko svim ljudima.

Tales

Cvet nade cveta i u najdubljoj tamnici.

Kineske poslovice

Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.

Hans Kristijan Andersen

Tri su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga. Nada u večni život. Ljubav prema Stvoritelju i stvorenjima.

Nikolaj Velimirović

Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti.

Nikolaj Velimirović

Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja.

Ivo Andrić

I vrlo neznatan stepen nade dovoljan je uzrok za rađanje ljubavi.

Stendal

Nada je mnogo veći životni stimulans nego sreća.

Fridrih Niče

Nada je hleb bednika.

Aristotel
Copyright 2018-2019 Citoteka