Preko noći postaje slavan samo onaj ko je danima neumorno radio.

Henri Ford

Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni.

Duško Radović

Ne čekajte. Ionako nikada neće doći pravi trenutak.

Napoleon Hil

Otvori oči i pogledaj oko sebe. Da li si zadovoljan životom koji živiš?

Bob Marli

Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.

Miroslav Krleža

Borite se za svoju ličnu slobodu i demokratiju; ne dozvolite da vas neki lažni srebrnjaci i krivo “opravdane” norme uguše i opterete. Borite se za svoj život!

Milan Mladenović

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.

Martin Luter King

Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.

Kineske poslovice

Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.

Sokrat

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.

Brus Li
Copyright 2018-2019 Citoteka