Ko nije ništa pretrpio ne sme me savetovati.

Sofokle

Deca su sidro koje majka drži vezane za život.

Sofokle

Deca su sidro koje majka drži vezane za život.

Sofokle

Mudrost je nesumnjivo prvi uslov za sreću.

Sofokle

Darovi neprijatelja nisu darovi i ne donose dobro.

Sofokle

Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije.

Sofokle

Glupost je sestra zlobi.

Sofokle

Deca su sidro koje majka drži vezane za život.

Sofokle

Deca su sidro koje majka drži vezane za život.

Sofokle

Mudrost je nesumnjivo prvi uslov za sreću.

Sofokle
Copyright 2018-2019 Citoteka