Žuri se živeti, pa ćeš brzo i umreti.

Ruske poslovice

Proživljeno i proliveno nećeš više vratiti.

Ruske poslovice

Samo neki žive, ali svi umiru.

Ruske poslovice

Od života treba uzeti sve što nam pruža.

Ruske poslovice

Znaj živeti, ali znaj i umreti.

Ruske poslovice

Kad zmija udje u drugu kožu, onda je to opet koža zmije.

Ruske poslovice

Bolje je deset puta proveriti, nego jednom u plićak sesti.

Ruske poslovice

Ko oko vrata kesu ima, ne može se naći na vešalima.

Ruske poslovice

Dugo čeka onaj koji nestrpljivo čeka.

Ruske poslovice

U suzama našim niko nas ne vidi, a pesmu svako čuje.

Ruske poslovice
Copyright 2018-2019 Citoteka