Želiš li biti jak, upoznaj svoje slabosti.

Nemačka poslovica

Na groblje uvek dolazimo prerano.

Nemačka poslovica

Ko ne poštuje reč mrtvaca i sam je mrtav.

Nemačka poslovica

Ko je sa malim zadovoljan, svugde nadje prostrt sto.

Nemačka poslovica

Bogastvo je lep ćilim koji često prekriva prljave zidove.

Nemačka poslovica

Nije bogastvo ono koje lopovi mogu odneti.

Nemačka poslovica

Jedino siromahu hleb ne pada na stranu sa puterom.

Nemačka poslovica

Braća uzimaju dvema rukama, ali sestra samo jednom!

Nemačka poslovica

Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati.

Nemačka poslovica

Pošten čovek ne gubi ništa time što na njega ulični psi laju.

Nemačka poslovica
Copyright 2018-2019 Citoteka