Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava

Napoleon Bonaparta

Umetnost biti smeo, a u isto vreme veoma oprezan, umetnost je uspeha.

Napoleon Bonaparta

Reč "nemoguće" ne postoji u mom rečniku.

Napoleon Bonaparta

Ako želiš da nešto bude urađeno kako treba - uradi to sam.

Napoleon Bonaparta

Lepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu; jedna je dragulj, druga riznica.

Napoleon Bonaparta

Ljudi uzimaju u obzir samo svoje potrebe - nikada svoje sposobnosti.

Napoleon Bonaparta

Samo dvije sile ujedinjuju ljude – strah i interes.

Napoleon Bonaparta

Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikad ne dajemo.

Napoleon Bonaparta

Da bismo održali svoju reč,najbolje je da je nikada ne dajemo.

Napoleon Bonaparta

Tek sada smo u škripcu: objavljen je mir.

Napoleon Bonaparta
Copyright 2018-2019 Citoteka