Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.

Marija Kiri

U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama.

Marija Kiri

U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama.

Marija Kiri

Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi.

Copyright 2018-2019 Citoteka