Stvar koja ti nije potrebna, skupa je po bilo kojoj ceni.

Engleske poslovice

Dug je najgore siromašzvo.

Engleske poslovice

Otvorena vrata dovode i neželjene goste.

Engleske poslovice

Ako baš svi kažu da si magarac, onda je vreme da zaržeš.

Engleske poslovice

Ne ljutim se što moj sin gubi, već što nastavlja igrati.

Engleske poslovice

Pametni ljudi uče na tudjim greškama, a samo budale na vlastitim.

Engleske poslovice

Glupa je ta riba koja se dva puta ulovi na istu udicu.

Engleske poslovice

Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem.

Engleske poslovice

Neka ti volja ne galami, ako ti moć može samo šaptati.

Engleske poslovice

Ko vredja prijatelja u šali, gubi ga u zbilji.

Engleske poslovice
Copyright 2018-2019 Citoteka