Samo čekajte. Ja ću biti najpoznatija kineska filmska zvijezda na svijetu.

Brus Li

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.

Brus Li

Što manje napora i bićeš sve brži i jači.

Brus Li

Dosta više pravdanja okolnostima - ja stvaram mogućnosti.

Brus Li

Ukoliko provedeš previše vremena razmišljajući o nekoj stvari nikada je nećeš uraditi.

Brus Li

Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.

Brus Li

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.

Brus Li

Dosta više pravdanja okolnostima - ja stvaram mogućnosti.

Brus Li

Ključ besmrtnosti je živeti život vredan sećanja.

Brus Li

Pravo življenje je kada se živi za druge.

Brus Li
Copyright 2018-2019 Citoteka