Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.

Branislav Nušić

Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.

Branislav Nušić

U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu.

Branislav Nušić

Na pozornici se prvo digne zavjesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: najprije se odigra drama pa se onda podigne zavjesa.

Branislav Nušić

Svaka je žena glumica; što se to manje opaža to je veća glumica.

Branislav Nušić

Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.

Branislav Nušić

Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći.

Branislav Nušić

Sloboda je često fraza, a tiranija uvijek istina.

Branislav Nušić

Brak čini troje: ljubav, povjerenje i strpljenje.

Branislav Nušić

Brak je ugovor po kome čovjek jednom u životu kaže „Da” i preuzima obavezu da to ponavlja cijelog života.

Branislav Nušić
Copyright 2018-2019 Citoteka