Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu dok ne bude prekasno.

Agata Kristi

Za sve što volite morate da platite neku cenu.

Agata Kristi

Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu.

Agata Kristi

Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.

Agata Kristi

Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima.

Agata Kristi

Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.

Agata Kristi

Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.

Agata Kristi

Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom.

Agata Kristi

Svi grehovi bacaju duge senke.

Agata Kristi

Zlo nije nešto nadljudsko, to je nešto manje od čoveka.

Agata Kristi
Copyright 2018-2019 Citoteka