Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti.

Abraham Linkoln

Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac.

Abraham Linkoln

Muškarac nikad nije viši nego kad klekne i pomogne detetu.

Abraham Linkoln

Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti.

Abraham Linkoln

Ljudi običnog izgleda su najbolji na svijetu. Zato ih je Gospodar toliko i stvorio.

Abraham Linkoln

Bolje je ćutati i biti smatran budalom nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju.

Abraham Linkoln

Pravo na kritikovanje ima samo onaj ko je spreman pomoći.

Abraham Linkoln

Ne brini ukoliko nisi prepoznat, međutim, teži ka tome da zaslužiš prepoznavanje.

Abraham Linkoln

Izbegavaj popularnost ukoliko želiš imati svoj mir.

Abraham Linkoln

Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije.

Abraham Linkoln
Copyright 2018-2019 Citoteka